Vlerësimi me ultratinguj i Gulfcoast i Trashësisë së Intima-Media (Video + PDF) | Kurse video mjekësore.

Gulfcoast Ultrasound Evaluation of Intima-Media Thickness (Videos+PDFs)

çmimi I rregullt
$ 15.00
Çmimi i shitjes, çmimi i shitjeve
$ 15.00
çmimi I rregullt
E shitur
çmimi për njësi
për 

Vlerësimi me ultratinguj i Gulfcoast i Trashësisë së Intima-Media (Video + PDF)

Format: 1 Skedar Video (formati .mp4) + 1 skedar PDF.

JU DO T G MERRNI KURSIN PIARMES LIDHJES S SHKARKIMIT TIF JETS S (SHPEJT TAST FUNDIT

Vlerësimi me ultratinguj i trashësisë Intima-Media

Vlerësimi me ultratinguj i videos së Trajnimit të Trashësisë Intima-Media është krijuar për të diskutuar rëndësinë e kryerjes së ekzaminimeve IMT, si të kryhen matjet e IMT. Mbulohet gjithashtu mënyra e aplikimit të informacionit të marrë për menaxhim efektiv të pacientëve që janë në rrezik për sëmundje kardiovaskulare.

Gjatësia e videos: 00: 48: 00

Target Audience
Ky material i qëndrueshëm është projektuar për sonografët, mjekët ose profesionistë të tjerë mjekësorë që kryejnë ekzaminime me ultratinguj dupleksë / karotide. Pjesëmarrësit e mjekëve mund të përfshijnë (por nuk kufizohen në): radiologji, kirurgji vaskulare, kirurgji të përgjithshme, kujdes primar dhe kardiologë.

Kreditë në arsim të vazhdueshëm
Instituti me ultratinguj Gulfcoast është akredituar nga Këshilli i Akreditimit për Edukimin e Vazhdueshëm Mjekësor për të siguruar arsimim të vazhdueshëm mjekësor për mjekët.

 

Instituti me ultratinguj Gulfcoast përcakton këtë material të qëndrueshëm për një maksimum prej 1.5 Kredia (t) e kategorisë 1 të AMA PRA. Mjekët duhet të kërkojnë vetëm kredinë në përpjesëtim me masën e pjesëmarrjes së tyre në aktivitet.

Ky kurs gjithashtu plotëson kërkesat e CME / CEU për ARDMS. Shënim: Ndërsa ofroni orët e kredisë CME të përmendura më sipër, aktivitetet nuk kanë për qëllim të ofrojnë trajnim të gjerë ose çertifikim për performancën ose interpretimin e provimit.

Temat / Kryetari:

Temat:

  • Çfarë është trashësia Intima Media?
  • Pse është i rëndësishëm IMT?
  • Si të kryeni matjet e IMT
  • Si të aplikoni matjet e IMT në mjedisin klinik

Pas përfundimit të këtij aktiviteti të qëndrueshëm material, ju duhet të jeni në gjendje të përmbushni sa vijon:

  1. Zgjidhni pacientët e duhur për matjet e Trashësisë Intima-Media
  2. Matni Trashësinë Intima-Media në pacientë individualë në mënyrë të saktë dhe të riprodhueshme
  3. Zbatoni matjen e Trashësisë Intima-Media për të planifikuar menaxhimin e duhur të faktorëve të rrezikut kardiovaskular
  4. Rritni njohuritë për të filluar integrimin e aftësive të mësuara në praktikën klinike
Ulje

i padisponueshëm

E shitur